Ajoneuvovero ja sen muutokset vuonna 2018

Ajoneuvoverolla tarkoitetaan veroa, joka maksetaan liikennekäytössä olevasta ajoneuvosta Suomessa. Sen määrä koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa pidetään ikään kuin auton käyttömaksuna ja sitä on peritty vuodesta 1994 lähtien. Verojen tuotot menevät valtiolle. Ajoneuvoveroa maksetaan auton omistamisesta eikä sen käytöstä. Veron maksaa ajoneuvon haltija, jos haltijaa ei ole veron maksaa ajoneuvon omistaja. Ajoneuvoveroa maksetaan vuoden mittaiselta (eli 12kk) verokaudelta. Jos ajoneuvoveroa ei makseta, ajoneuvo asetetaan käyttökieltoon, jolloin ajoneuvon käyttäminen on toisin sanoen kiellettyä. Tätä valvoo poliisin lisäksi tulli- ja rajavartioviranomaiset. Pääset helposti tarkastamaan onko ajoneuvosi verot maksettu Trafin sivuilta.

Ajoneuvoveron perusvero määräytyy auton valmistajan ilmoitettujen hiilidioksipäästöjen eli CO2 -päästöjen mukaan. Päästötiedot ovat pakollinen osa ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Jos ajoneuvolla ei ole ilmoitettua päästötietoa, sen perusvero määräytyy auton kokonaismassaan. Ajoneuvoveroa maksetaan ajoneuvoliikennerekisteriin merkityistä M- ja N -luokkien ajoneuvoista eli henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista.

Syyskuusta 2018 lähtien ajoneuvojen päästöjen mittaustapa muuttuu ja uusien rekisteröitävien ajoneuvojen ajoneuvoverotus suhteutetaan uuteen mittaustapaan. Aiemmin käytösä oleva New European Driving Cycle (eli NEDC-) testi korvataan uudella Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (eli WLTP-) menetelmällä. Uusi WLTP -mittausmenetlemä antaa tarkemmat arviot ajoneuvon CO2 -päästöistä. Uutta mittaustapaa ei käytetä ennen vuoden 2018 syyskuussa rekisteröityjä ajoneuvoja.

Uusi WLTP -mittausmenetelmä ei tuo varsin suuria muutoksia ajoneuvoverotukseen. Uudet verotaulukot ovat varsin yhtäläiset nykyisen verotaulokon kanssa, tietenkin uusi mittausmenetelmä saattaa muuttaa ajoneuvon verotusta suuntaan tai toiseen.

Käyttövoimaveroa maksetaan ajoneuvoista, joiden polttoaineena käytetään jotain muuta kuin moottoribensiiniä. Käyttövoimavero henkilöautoissa on 5,5 senttiä per päivä jokaiselta ajoneuvon alkavalta 100 kilogrammalta. Paketti-, matkailu- ja huoltoautojen vastaava summa on 0,9 senttiä. Kuorma-autojen käyttövoimavero on riippuvainen auton akselien määrästä sekä käytetäänkö kuorma-autoa perävaunun vetoon vai ei. Ajoneuvot, joiden käyttövoima on sähkö, vero maksetaan päästötaulokun alimman veron mukaan.

Vuonna 2018 ajoneuvoveron alin perusveron määrä on 106,21€, tällöin ajoneuvon CO2 -päästöt ovat 0 grammaa per kilometri. Vastaavasti suurin perusveron määrä on 654,44€, tällöin ajoneuvon CO2 -päästöt on 400 grammaa tai enemmän per kilometri.